Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi dla swoich studentów zajęcia świadomościowe poświęcone tematyce chorób otępiennych.

30 maja br. studenci pedagogiki uczestniczyli w kolejnym spotkaniu świadomościowym pt. „Choroba otępienna - diagnoza środowiskowa i wsparcie”, które poprowadziła Pani Karolina Kramkowska – Ambasadorka Projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Spotkanie inspirowane było sugestiami studentów, którzy sygnalizowali, że w ich przyszłej pracy ważne byłoby posiadanie wiedzy nt. symptomów chorób otępiennych oraz w jaki sposób wspierać chorego i jego rodzinę.

Studenci zapoznali się z teorią oraz na podstawie materiałów audio wizualnych wyodrębniali problemy oraz proponowali adekwatne rodzaje wsparcia.

Zajęcia świadomościowe nie były  pierwszymi zorganizowanymi na UKW i wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony studentów.

 

Fotografia udostępniona przez Panią Karolinę Kramkowską

 

Źródło:  Informacja przekazana przez Panią Karolinę Kramkowską – Ambasadorkę Projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”