W ramach realizacji zadania publicznego „Club 65 +” grupa seniorów toruńskiej społeczności lokalnej bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”.

Członkowie „Clubu 65+” biorą udział we wspólnych wyjściach kulturalnych oraz w zajęciach z zakresu aktywizacji fizycznej. Proponujemy dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów zajęcia z tańca w kręgu, karate oraz ogólnousprawniającej gimnastyki.

Aktywne starzenie się to optymalizacja wszelkich warunków dla pełnego uczestniczenia osób starszych i starzejących się we wszystkich obszarach życia społecznego. Zapewnienie właściwej jakości życia (zarówno w zdrowiu jak i w chorobie), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, oraz włączenie w społeczne procesy partycypacji w kulturze, edukacji, sztuce czy polityce są nieodłącznym wyrazem aktywnego starzenia się. Aktywność może być zatem stymulowana zarówno przez samego człowieka, jak i przez jego środowisko. Jesteśmy przekonani, że zajęcia w ramach „Clubu 65+” staną się do tego świetną okazją.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach „Clubu 65+” proszone są o kontakt pod nr telefonu 510 135 956.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań „Clubu 65+” w czerwcu 2018 roku.

 

 

Źródło: stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl