Do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu trafiły właśnie urządzenia teleopieki, które w najbliższych dniach zostaną przekazane 55 seniorom z naszego województwa.

Urządzenia te są w formie bransoletek (opasek monitorujących) z przyciskiem SOS oraz czujnikiem upadku. Ponadto posiadają m.in. funkcje komunikacji głosowej, pozycji z GPS i pomiaru tętna.

Usługa teleopieki polega na świadczeniu całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, w trybie 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy wykorzystaniu opaski monitorującej.

Seniorzy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie wraz z opiekunem/opiekunką, po dostarczeniu bransoletki zostaną przeszkoleni z obsługi w/w urządzenia.

Teleopieka jest jednym z zadań Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej, które  działa w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.