Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło nabór do drugiej edycji projektu unijnego „Mobilni na rynku pracy 2”, w którym dzięki stażom zagranicznym w Hiszpanii, na Malcie i we Włoszech aktywizuje zawodowo osoby młode w wieku 18-35 lat z grupy NEET, czyli takie które nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą. W procesie rekrutacji pomagają nam urzędy Pracy Urzędy Gmin i Miast w całym województwie.

Oferta projektu obejmuje kompleksowy program, na który składają się:

  1. kursy zawodowe, szkolenia językowe, warsztaty aktywizacyjne (przygotowanie do mobilności);
  2. wyjazd zagraniczny – ok 2-miesięczny pobyt w Hiszpanii, we Włoszech lub na Malcie obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.;
  3. wsparcie po powrocie do kraju – pośrednictwo pracy, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy oraz dla części uczestników staż lub kurs zawodowy.

 

Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

pokrycie kosztów kursów i szkoleń, stypendium szkoleniowe i stażowe (w kraju), zwrot kosztów dojazdu, a podczas pobytu zagranicą: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i pokrycie kosztów przejazdów oraz wycieczek i imprez kulturalnych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Bydgoszczy 21.06.2018 godz.09.30 lub 25.06.2018 godz. 09.15.

Jeśli byłby osoby zainteresowane spotkaniem informacyjnym w Toruniu dnia 22.06.2018 to prosimy o kontakt z pracownikiem biura.

Nabór do projektu będzie trwał do 25.06.2018 r. a o kolejnych naborach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej informacji i szczegóły dotyczące projektu otrzymają Państwo w Biurze Projektu mieszącym się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, tel. (52) 322-90-61 oraz na stronie internetowej projektu: www.pte.bydgoszcz.pl/ zakładka „mobilni 2” lub https://www.facebook.com/mobilniNEET/