W lubuskiej Skwierzynie odbył się I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziennych Domów Seniora, gdzie swoje umiejętności i talenty zaprezentowało 150 uczestników dziennych domów „Senior+” z trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Skwierzyna została gospodarzem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Dziennych Domów Seniora nieprzypadkowo. Ta lubuska gmina jest bowiem znana z aktywnej polityki senioralnej, której przejawem jest m.in. działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Placówka powstała półtora roku temu. W ubiegłym roku jej wsparciem zostało objętych 45 seniorów, z których 8 to osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie w zajęciach regularnie uczestniczy 40 osób, w tym 29 kobiet i 11 mężczyzn. Ponadto placówka ta służy całej społeczności lokalnej. Jest bowiem otwarta dla stowarzyszeń i grup senioralnych, które w godzinach popołudniowych korzystają z udostępnianych im pomieszczeń.

Przegląd ten, który odbył się 18 czerwca br. był pierwszą tego typu imprezą w Polsce. Uczestniczyło w niej około 200 osób - wśród nich kierownicy i kadra dziennych domów „Senior+”, członkowie Miejskiej Rady Seniorów, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek, sołtysi oraz prezesi stowarzyszeń i spółek. W gronie gości honorowych znaleźli się: minister Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia, przewodnicząca Rady Miejskiej w Skwierzynie Zofia Zawłocka oraz radni Rady Miasta.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej