Marszałek Piotr Całbecki wręczył kilkunastu seniorom z naszego regionu tzw. bransoletki życia. W ten sposób na Pomorzu i Kujawach ruszył system teleopieki.

Uroczyste spotkanie marszałka z seniorami odbyło się we wtorek 3 lipca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Oprócz Piotra Całbeckiego, uczestniczyli w nim także Krystyna Żejmo-Wysocka - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Adam Szponka - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

- Co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Teleopieka oznacza dla nich bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką. Otwieramy nowy rozdział w organizacji opieki nad niesamodzielnymi seniorami - podkreśla marszałek Piotr Całbecki. - Jeśli system się sprawdzi, zostanie, w przyszłej perspektywie unijnej, wdrożony w szerszym zakresie.

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. Polega na świadczeniu całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, w trybie 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy wykorzystaniu specjalnej bransoletki.

Seniorzy, którzy będą ją nosić na ręce, mają wbudowany nadajnik/odbiornik z komunikatorem audio. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego. Stosownie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową. Bransoletki zostały też wyposażone w czujnik upadku, licznik kroków, pomiar tętna oraz geolokalizację (wyłącznie na prośbę osoby starszej; użycie tej funkcji zostanie zabezpieczone za pomocą jednorazowych haseł dostępowych). Także niepokojące wskazania tych parametrów spowodują alert w centrum operacyjnym i podjęcie odpowiednich działań przez dyżurujące tam osoby. Wskaźniki w bransoletce przekażą też do systemu informację na temat poziomu ładowania baterii oraz sygnał w przypadku jej zdjęcia.

Pilotażowy system w naszym regionie obejmie 55 seniorów. Aby przystąpić do projektu, jego uczestnicy musieli wcześniej dostarczyć m.in. przygotowaną przez lekarza informację o stanie zdrowia i przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach.

Teleopieka jest jednym z zadań Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej, które  działa w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fotogaleria:

Do pobrania: