Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pojawiła się publikacja dotycząca roli sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych.

Usługi społeczne dostarczane przez organizacje non-profit zostały scharakteryzowane w następujących dziedzinach: pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem, integracja społeczno-zawodowa, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sport. W publikacji zostały uwzględnione dwie perspektywy - międzysektorowa oraz wewnątrzsektorowa.

Do opracowania publikacji wykorzystano dane z badania „Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe”, realizowanego na formularzu SOF-1 oraz z innych badań statystyki publicznej i administracyjnych źródeł danych. Publikacja jest to wglądu tutaj.