Kolejne 43 nowe placówki Senior+ powstaną dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020, edycja 2018. To ponad 1,1 tys. nowych miejsc dziennego pobytu dla seniorów.

Samorządy otrzymają w tym roku kolejne dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie 43 nowych placówek „Senior+” oraz wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania już istniejącej placówki „Senior+” - w edycji  2018 Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020.

W ramach dodatkowego naboru edycji 2018 w module 1 konkursu powstaną 43 placówki - dofinansowane na łączną kwotę 6 022 901,85, w tym: 10 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 2 268 989,93 zł i 33 Kluby Senior+ na kwotę 3 753 911,92 zł. W module 2 konkursu - dofinansowanie na bieżące utrzymanie otrzyma już istniejący Klub Senior+, zapewniający 25 miejsc, na kwotę 2 667,67 zł.

Placówki utworzone w wyniku dodatkowego naboru w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 1111 nowych miejsc dziennego pobytu.

Przypomnijmy, że Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2). Dotacja na utworzenie  dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, a w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce.

Źródło: mpips.gov.pl