Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął cykl spotkań świadomościowych w tematyce chorób otępiennych.

Spotkania potrwają do października 2018 roku, a pierwsze z nich, pn. „Diagnostyka choroby otępiennej mózgu bazą do holistycznego wsparcia osoby chorej i jej opiekuna”, odbyło się w czwartek 26 lipca.

Zebrani w siedzibie ROPS-u pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, dziennych domów pomocy, zakładów opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjny-opiekuńczych i środowiskowych domów samopomocy wysłuchali prelekcji Karoliny Kramkowskiej, od blisko 10 lat związana z pracą z osobami starszymi i ich rodzinami, doktorantki studiów pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy, a zarazem pracownika dydaktycznego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu i autorki bloga http://opiekanadseniorami.blogspot.com.

Drugie spotkanie świadomościowe w tematyce chorób otępiennych odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku. Rekrutacja na to spotkanie zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. O terminach pozostałych będziemy informowali na bieżąco.

  

Do pobrania:

Prezentacja „Diagnostyka choroby otępiennej mózgu bazą do holistycznego wsparcia osoby chorej i jej opiekuna” [pdf, 2051KB]

 

Galeria zdjęć: