Opublikowany został nowy jednolity tekst ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiera zmiany wprowadzane nowelizacjami z 2009, 2015 i 2017 r.

Tekst tej ustawy dostępny jest i możliwy do pobrania w Bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.