Partnerzy projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach…

Szanowni Państwo

 

Uruchomiono ponowny nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego w partnerstwie GRUPY OSB s.c. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka oraz Towarzystwem Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, 2-dniowych szkoleniach, które odbędą się w Olsztynie według planu szkoleniowego na III kwartał 2018 roku:

 

1.    Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 22-23 sierpnia 2018r., trener: mgr Dagmara Gemechu

2.    Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Termin: 28-29 sierpnia 2018r., trener: mgr Anna Igielska

3.    Narzędzia pracy koordynatora

Termin: 4-5 września 2018r., trener: mgr Elżbieta Górka

4.    Wypalenie zawodowe

Termin: 6-7 września 2018r., trener: mgr Anna Igielska

5.    Psychopedagogika traumy

Termin: 11-12 września 2018r., trener: mgr Kinga Mickiewicz-Stopa

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o pomoc w informowaniu kadr o możliwości bezpłatnego podwyższania swoich kwalifikacji w ramach realizowanego projektu, który wpisuje się w zadania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada zapewnianie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadrom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Szkolenia w szczególności są skierowane do:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

 

Pragniemy poinformować, że uczestnicy projektu otrzymają także:

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,
 • zwrot kosztów udokumentowanej podróży,
 • nocleg (w uzasadnionych przypadkach),
 • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
 • materiały dydaktyczne i podręczniki,
 • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB s.c. Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy: Grupa OSB s.c., Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać do dnia 13 sierpnia w przypadku szkoleń odbywających się w sierpniu lub do dnia 24 sierpnia w przypadku szkoleń odbywających się we wrześniu *.

 

* zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie. Do pełnej aplikacji niezbędne jest poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych oraz przejście procedury kwalifikacyjnej.