Dobiegła końca realizacja wizyt zawodoznawczych, w których brali udział podopieczni Młodzieżowych Centrów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wizyt zawodoznawczych realizowanych w ramach projektu „Trampolina” było zapoznanie uczestników ze strukturą organizacyjną i działalnością poszczególnych zakładów pracy oraz bezpośredni kontakt młodzieży ze środowiskiem pracy. Działania te miały służyć także nabyciu przez uczestników umiejętności poruszania się na lokalnym rynku, poprzez poznanie zawodów najczęściej wykonywanych w zamieszkiwanym przez nich regionie.

Podopieczni Młodzieżowych Centrów mieli okazję poznać specyfikę następujących zawodów: pokojowa, recepcjonistka, kosmetyczka, stylistka paznokci, kelner-barman, pracownik administracyjno-biurowy, spawacz, pakowacz, wulkanizator, kucharz, ogrodnik, strażak, pracownik poczty, instruktor fitness, fotograf i wiele innych.

Wizyty w zakładach pracy obejmowały spotkanie z przedstawicielami firm i ogólną prezentację działalności przedsiębiorstwa, zapoznanie ze stanowiskami pracy, procesami produkcji, rodzajami świadczonych usług i wykorzystywanymi technologiami. Ponadto program wizyt obejmował także spotkania z działami kadr, które poświęcone były wymaganiom rekrutacyjnym oraz możliwościom zatrudnienia w danej jednostce. Nie zabrakło także miejsca na dyskusję oraz pytania uczestników.

 Fotorelacja:

 

 

Projekt „Trampolina”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.