Prezentacja perspektywy rozwoju lokalnych programów mieszkalnictwa społecznego, opartego na rozwiązaniach mieszkania ze wsparciem oraz miksu lokatorskiego - to główna tematyka konferencji „Mieszkamy Razem”, która odbyła się w Nowem.

W czwartek 9 sierpnia 2018 roku w Centrum Kultury Zamek w Nowem zebrali się przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Swoją obecnością zaszczycił także Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji był projekt „Mieszkamy Razem przy Ulicy Nowej 11”, realizowany w partnerstwie przez Gminę Nowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundację Aktywizacji i Integracji. W jego ramach powstaje osiem mieszkań socjalnych ze wsparciem, dedykowanych osobom i rodzinom objętych wsparciem instytucji pomocy i integracji społecznej w celu zapobiegania zjawiskom niepewności mieszkaniowej oraz bezdomności. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O realizacji tego projektu opowiadali Zbigniew Norkowski - wiceburmistrz Nowego oraz Marcin Tylman z Fundacji Aktywizacji i Integracji. Z kolei Jakub Wilczek z Ogólnopolskiej Federacji Na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zaprezentował analizę potrzeb mieszkańców gminy Nowe na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejny prelegent, Mariusz Wilk z gdańskiej Fundacji „Społecznie Bezpiecznie”, opowiedział o podobnym projekcie („Dom ekologiczny ze wsparciem), realizowanym od 2017 roku w Trójmieście, a Jarosław Wasielewski z firmy Elmot sp. z o.o. przybliżył technologię budowy tzw. domów pasywnych.

Ostatnim akcentem konferencji było wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Dr Adam Bodnar  mówił o problemie niepewności mieszkaniowej. Przedstawił też zarys Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności i zaapelował do przedstawicieli samorządów o jej wcielenie w życie. Z postanowień Karty wynika, że podstawowym zobowiązaniem władz samorządowych powinno być zapewnienie takiego wsparcia danej osobie, by mogła wyjść z bezdomności oraz by miała prawo do schronienia. Równie ważne jest także, aby nie była w żadnych sytuacjach poniżana czy dyskryminowana i miała równy dostęp do usług publicznych.

 

Fotorelacja: