W czwartek 13 września 2018 roku, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, odbędzie się Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej oraz Targi Dobrych Praktyk. Na to wydarzenie zapraszają Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku. Celem Forum jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona jest sytuacji ekonomii społecznej na świecie i w Polsce oraz budowaniu współpracy pomiędzy ekonomią społeczną a światem biznesu.

W ramach prezentacji dobrych praktyk, w roli ekspertów wystąpią współpracujący ze sobą partnerzy z dziedziny biznesu oraz ekonomii społecznej. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z produktami i usługami świadczonymi przez lokalne organizacje i przedsiębiorstwa społeczne podczas Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Udział w Forum jest bezpłatny, zgłoszeń należy dokonywać klikając tutaj.

W ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej mają możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi. Zapraszamy do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne.

Możliwość uczestniczenia w Forum Ekonomii Społecznej daje szansę na zaprezentowanie działalności, zdobycie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów biznesowych do współpracy. To również szansa na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowanymi przez nich usługami i produktami. Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny udział w imprezie (zwrot kosztów podróży, poniesionych nakładów)
  • przestrzeń wystawienniczą
  • stół wystawienniczy
  • krzesła dla wystawców
  • możliwość podłączenia się do prądu

Zgłoszenia Podmiotów Ekonomii Społecznej do udziału w Targach Dobrych Praktyk można dokonywać klikając tutaj.

Zapraszamy na stronę internetową Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej

 

Do pobrania: