Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Opieka rodzinna nad osobą z chorobą otępienną”, które odbędzie się 30 sierpnia 2018 r., od godz. 10:00 w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Batkiewiczówny 93.

 Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Serdecznie zapraszamy.