Dziewięć pozytywnie rozpatrzonych wniosków o nadanie wyróżnienia – to efekt posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” przyznawany jest przedsiębiorstwom społecznym wyróżniającym się dobrą jakością produktów oraz odpowiednim wykorzystaniem potencjału społecznego.

Posiadanie tego certyfikatu z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem. Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług.

Do tej pory Znakiem Promocyjnym zostało wyróżnionych w naszym regionie 18 podmiotów. Kolejne wnioski o certyfikację zostały złożone w tym roku. Kapituła, która zebrała się w piątek 24 sierpnia, wysłuchała i obejrzała prezentację zaproszonych podmiotów. Do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przyjechali przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Wigor” z Łojewa, Fundacji Zdrowego Życia z Torunia, Fundacji Pro Omnis z Bydgoszczy, Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” z Gostycyna oraz Spółdzielni Socjalnej „Słomiany Dom” z Bydgoszczy. Kapituła pozytywnie zaopiniowała wszystkie złożone wnioski, co oznacza, że do grona wyróżnionych Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dołączyły następujące podmioty:

  1. Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka” – rozszerzenie już posiadanego certyfikatu o usługi na pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych w organizacji życia codziennego;
  2. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach – za działalność w zakresie usług reklamowych;
  3. Spółdzielnia Socjalna „Wigor” w Łojewie – za usługę kompleksowego prowadzenia Dziennego Domu Senior +;
  4. Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „POMAGAM” w Antoniewie – za prowadzenie niepublicznego przedszkola terapeutycznego dla dzieci w wieku 3-9 lat z niepełnosprawnościami, w szczególności: opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi, dogoterapia, muzykoterapia, integracja sensoryczna, sala doświadczenia światła, rehabilitacja, logopedia, terapie psychologiczne, WWRD Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci;
  5. Fundacja Zdrowego Życia w Toruniu – za Chwast Prast Wegetarian Bistro oraz produkty: Majonez pokrzywowo-czosnkowy i ketchup z dyni;
  6. Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy – rozszerzenie już posiadanego certyfikatu o usługi na catering dziecięcy w żłobkach, przedszkolach oraz indywidualny;
  7. Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie – za usługi gastronomiczne w placówce i catering, usługi fizjoterapeutyczne oraz usługi w ramach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku;
  8. Spółdzielnia Socjalna „Słomiany Dom” w Bydgoszczy – za usługi kompleksowego wykonania budynków z ekologicznych materiałów odnawialnych;
  9. Wioska Mydlarska Sp. z o.o. w Górznie – za warsztaty w wiosce mydlarskiej;

Uroczyste wręczenie certyfikatu „Zakup Prospołeczny” nastąpi podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w czwartek 13 września 2018 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

Dodajmy, że honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć: