Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285).

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 12 września 2018 roku, na adres: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór – KKRES oraz na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, tel. 022 461 61 36.

Przypomnijmy, że Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej odpowiedzialny jest m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu określony został w załączonym poniżej zarządzeniu.

Do pobrania: