Dwudziestu seniorów z Torunia będzie mogło bezpłatnie wziąć udział w zajęciach mającym zapobiec upadkom i ich konsekwencjom.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Konsekwencją upadku jest fizyczny uraz oraz bardzo często lęk przed kolejnym upadkiem. Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem życia.

Rodzaj działań prewencyjnych zależy od rozpoznanych czynników ryzyka. Największe korzyści w zapobieganiu upadkom przynoszą interwencje wielokierunkowe ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych. Dlatego powstał przygotowany przez samorząd województwa „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Gmina Miasta Toruń sfinansuje udział w zajęciach 20 seniorom.

Uczestnicy programu będą trzy razy w tygodniu brać udział w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach fizycznych. Dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji m. in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat. Miejsce spotkań: Miejska Przychodnia Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacji ul. Łyskowskiego 13.

By wziąć udział w zadaniu należy spełnić następujące warunki:

 • mieszkać w Toruniu;
 • wiek 60+ (nie ma górnej granicy);
 • przejść pomyślnie badanie kwalifikacyjne;
 • złożyć formularz zgody w badaniu
 • zarejestrować się do Programu.

Wymogi zdrowotne

 • Bezwzględne przeciwwskazania do intensywnego treningu:
 • Choroba niedokrwienna serca powodująca ból dławicowy przy minimalnej aktywności ruchowej
 • Wczesny okres po zawale mięśnia sercowego
 • Niewydolność serca
 • Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia niepoddające się leczeniu
 • Wady zastawkowe serca, zwłaszcza z sinicą
 • Znaczne powiększenie mięśnia sercowego
 • Nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu
 • Rozrusznik serca (szczególnie bez autoregulacji)
 • Niewyrównana cukrzyca
 • Duża otyłość
 • Ostre choroby infekcyjne
 • Zaostrzenie choroby astmatycznej
 • Choroby nowotworowe
 • Choroby metaboliczne niewyrównane

Względne przeciwwskazania do intensywnego treningu:

 • Cukrzyca leczona insuliną
 • Wczesny okres po krwotoku wewnętrznym
 • Ostre i przewlekłe choroby nerek
 • Niedokrwistość w trakcie leczenie, ale jeszcze niewyrównana (poniżej 10 g% Hb)
 • Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, utrudniające oddech nawet po niewielkich wysiłkach
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze, które w trakcie leczenia może być obniżone do wartości 160/95 mm Hg
  • Choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych, wywołujące ból podczas chodzenia
  • Przewlekłe zapalenie stawów wymagające leczenia przeciwbólowego
  • Przewlekłe choroby infekcyjne
  • Choroby przebiegające z drgawkami, nie w pełni poddające się leczeniu

Badanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • badanie lekarskie
 • badanie sprawności fizycznej
 • testy psychologiczne

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 września 2018 r. w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia ul. Fałata 39 pok. 10 lub telefonicznie 56 61 18 462. W przypadku większej niż zakładano liczby osób zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: torun.pl