Osiem  pozytywnie rozpatrzonych wniosków o nadanie wyróżnienia „Samorząd rozwijający ekonomię społeczną” oraz pięć „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” - to efekt posiedzenia Kapituły tych wyróżnień.

Wyróżnienie „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” nadawane jest samorządom, które tworzą przyjazne warunki dla uruchamiania i prowadzenia działań w obszarze ekonomii społecznej.  Do tej pory tym tytułem mogło poszczycić się 16 gmin, miast i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku wyróżnienia otrzyma 19 samorządów.

W związku z faktem, że coraz więcej samorządów dostrzega sens i potrzebę działań na rzecz osób szczególnie potrzebujących, poprzez rozwój ekonomii społecznej, Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej postanowił rozszerzyć zakres wyróżnienia i szczególnie docenić samorządy, które poza stworzeniem przyjaznych warunków dla ekonomii społecznej, podejmowały dodatkową i wyróżniającą się aktywność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Samorządom tym przyznano srebrne i złote wyróżnienia „Samorząd rozwijający ekonomię społeczną”.

Samorządy to nie jedyne podmioty, których potrzebę docenienia dostrzegł Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej. Coraz więcej firm komercyjnych podejmuje działania społeczne, tj. takie, które wykraczają poza działalność biznesową (nie prowadzą do osiągnięcia bezpośredniego zysku finansowego), ale dotyczą spraw ważnych i wartościowych, działań realizowanych w różnych formach, za to zawsze we współpracy z ludźmi z najbliższego otoczenia. Dlatego też Komitet ustanowił wyróżnienie „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”. Służy ono budowaniu relacji międzysektorowych, wzmacnianiu współpracy i powiązań między podmiotami aktywnymi w sektorze przedsiębiorczości i w sferze społecznej, promowaniu postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców oraz upowszechnianiu dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie zaangażowania społecznego przedsiębiorców i współpracy z sektorem biznesu na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów oraz statuetek nastąpi podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w czwartek 13 września 2018 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

Dodajmy, że honorowy patronat nad Forum sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Galeria zdjęć: