W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizujący projekt partnerski „Rodzina w Centrum 2” w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem spotkania było zwiększenie efektywności wsparcia kierowanego do rodzin w naszym województwie. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przybliżyli uczestnikom działania merytoryczne, które będą realizowane w projekcie „Rodzina w Centrum 2” w latach 2018-2020.

W trosce o rodziny w naszym województwie w ramach projektu przygotowano szereg działań, które będą wspierać w szczególności rodziny zastępcze oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, m. in.:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 • mediacje rodzinne;
 • terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • warsztaty socjoterapeutyczne;
 • warsztaty „Moje emocje”;
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 • szkolenia dla wolontariuszy;
 • wyjazdy edukacyjne;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

Podczas spotkania omówiono także treść dokumentów obowiązujących w projekcie oraz sposób ich przygotowania przez partnerów i przekazywania danych partnerowi wiodącemu. Wskazano także przykłady uwag IZ. Ponadto przedyskutowano i wypracowano zasady współpracy, które będą efektywne dla wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu.