Już po raz czwarty przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję spotkać się i dyskutować o istotnych zmianach w pomocy społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego zorganizowali w dniu 12 września 2018 r.  IV KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ w Toruniu.

Myślą przewodnią tegorocznego Forum były usługi społeczne. Jakkolwiek nie ma jednej definicji usług społecznych, to w szerokim znaczeniu obejmują w swoim zakresie usługi opieki zdrowotnej, edukacji, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe, usługi opiekuńcze, usługi ukierunkowane do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz do wyspecjalizowanych usług związanych z profesją pracy socjalnej.

O rozwoju i koordynacji usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych, swoją wiedzą podzielił się z uczestnikami Forum dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji "Polityka społeczna, rodzina" Narodowej Rady Rozwoju.

Pan prof. nadzw. dr hab Mirosław Grewiński omówił perspektywę usług w polityce społecznej w Polsce, natomiast wykład o reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce – od zbioru organizacji do systemu instytucjonalnego- przedstawił dr hab. Arkadiusz Karwacki prof. UMK.

Usługi społeczne dla seniorów to kolejny temat podejmowany w dyskusji na tegorocznym Forum, które są realizowane  w ramach  projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej i usług dla seniorów. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z zadań w tym projekcie jest teleopieka oraz usługi sąsiedzkie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów.

Kolejną grupą, do której kierowanych jest wiele usług w tym społecznych, to rodzina. Możliwość skutecznego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej omówiono na przykładzie realizowanego projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”przez ROPS w Toruniu wraz z 23 partnerami tj. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w naszym województwie. Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

W bloku dobrych praktyk przedstawionych zostało wiele ciekawych prezentacji  dotyczących zmian organizacyjnych  w ośrodkach pomocy społecznej, które polegają na oddzieleniu pracy socjalnej od administracyjnej. O swoich doświadczeniach opowiadali przedstawiciele z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Solca Kujawskiego oraz Gość z województwa wielkopolskiego,  kierownik Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej z Sompolna.

W Forum uczestniczyło ponad 100 osób, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw z kraju.

 

Galeria zdjęć: