W Toruniu nastąpiło oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów Toruńskiego Centrum Caritas. Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Placówka, którą została otwarta w piątek 14 września 2018 roku przy Szosie Bydgoskiej, zapewni opiekę trzydziestu ośmiu osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

- Dzienny Dom Pobytu Seniorów to kolejna placówka bardzo, bardzo potrzebna w naszym mieście, ponieważ torunianie chcą w takich miejscach przebywać. Mogą tutaj być codziennie, mają zajęcia, spotkania i jeden ciepły posiłek i co najważniejsze - godne warunki pobytu. To miejsce szczególnie ważne dla osób samotnych, które wychodzą z domu i są razem z innymi w sposób ciekawy i dobrze zorganizowany. Budynek powstał dzięki wsparciu finansowemu budżetu miasta Torunia – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje zadanie w oparciu o umowę o realizację zadania publicznego, podpisaną z Prezydentem Miasta Torunia 8 lutego 2018 roku. Placówka rozpoczęła działalność zgodnie z planem 1 sierpnia 2018 roku.

Całkowity koszt zadania publicznego ustalony został na kwotę 1 105 065 zł z czego 883 947 złotych stanowią środki z budżetu Gminy Miasta Toruń.

Placówka funkcjonuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. W czasie pobytu seniorzy otrzymują posiłki i wspólnie je spożywają. Mogą również korzystać z różnorodnych zajęć w zakresie szeroko rozumianej terapii ruchowej, aktywizujących umysłowo, a także warsztatów kulinarnych, arteterapii, i zajęć komputerowych.  Nie brakuje również dobrej zabawy podczas imprez integracyjnych oraz spotkań okolicznościowych. Podopieczni mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego i poradnictwa prawnego.

Źródło i fot (A. Zakrzewski): torun.pl