W ogólnopolskim rankingu miast przyjaznych osobom po 60 roku życia - „Miasto Seniorów”, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą, Toruń, na dwadzieścia jeden sklasyfikowanych ośrodków, zajął pierwszą pozycję. Dziennikarze oceniali między innymi: czy starszym osobom wygodnie podróżuje się po swoich miastach, czy miasto posiada radę seniorów, uniwersytet trzeciego wieku i siłownie zewnętrzne.

W zestawieniu poświęconym seniorom i przyjętych kryteriach oceny ważna była także opieka socjalna i medyczna. W Toruniu seniorzy mogą bezpłatnie szczepić się przeciw grypie, i pneumokokom. W grodzie Kopernika setki osób starszych korzystają również z usług opiekuńczych w swoich domach, działa m.in. program zapobiegania upadkom. Najwyższą liczbę punktów w skali całego kraju Toruń otrzymał w kryterium: Co miasto robi dla seniorów. Przewagę dała również prognozowana długość dalszego życia w Toruniu po ukończenia 60 lat - wyniosła 22, 24 lata.

Pierwszą pozycję w rankingu Toruń dzieli z Białymstokiem, który uzyskał taką samą liczbą punktów w ogólnej klasyfikacji. Podając za Gazetą Wyborczą – średnia ocena wynosi 100 procent, - jeżeli dane miasto ma wynik powyżej tej liczby oznacza to, że odbiega od średniej badanych ośrodków. Kategorie stworzono na podstawie kilkunastu pytań i danych GUS.

Źródło: torun.pl