Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat i Centrum Consultor  zapraszają mieszkańców Torunia na bezpłatny piknik poświęcony chorobie Alzheimera, jej objawom, formom wsparcia oraz problemom osób chorych i ich opiekunów.

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl wykładów, warsztaty oraz indywidualne porady specjalistów.

 • Termin: 25 września 2018
 • 12.30 - 20.00
 • Miejsce: CKK Jordanki, Toruń

  

Program wydarzenia:

13:00 – Organizacja opieki nad osobą z chorobą otępienną – Ewa Wrzos, asystent Centrum Cosultor

13:15 – Wczesna diagnostyka zespołów otępiennych – Barbara Łukawska, psycholog kliniczny Centrum Consultor (40 minut)

14:15 – Postępowanie farmakologiczne w zespołach otępiennych – dr Wojtaszek, specjalista psychiatra Centrum Consultor (40 minut)

15:15 - Nie walcz. Zrozum i podejmij współpracę – gdy podopieczny nie chce jeść i pić, nie chce się myć… - Iwona Przybyło – pielęgniarka (30 minut)

16:00 - Warsztat ćwiczeń fizycznych istotnych w utrzymaniu poprawnego stanu zdrowia u osoby dotkniętej otępieniem  - Karolina Dąbrowska, fizjoterapeuta Centrum Consultor (20 minut)

16:00 - Jakie zagrożenia czyhają na osoby w wieku podeszłym w ich codziennym życiu – Jarosław Paralusz,  Straż Miejska w Toruniu (30 minut)

16:45 – spektakl w wykonaniu grupy Scena Kabaretowa Seniora przy fundacji Pro Theatro pt. „Kobieta też człowiek” w reżyserii Emilii Betlejewskiej

18:00 - Projekcja filmu: "Nie zapomnij mnie" (Centrum Sztuki Współczesnej) - bezpłatne wejściówki na film do odebrania w kasie Centrum Sztuki Współczesnej

Warsztaty, indywidualne konsultacje i porady specjalistów w godzinach 12.30 – 17.00:

 • pielęgniarskie – badanie poziomu cukru, pomiar ciśnienia krwi, porady w zakresie prawidłowej pielęgnacji osoby chorej;
 • dietetyka – wpływ diety na zdrowe starzenie się;
 • psychologa - warsztat ćwiczeń stymulujących mózg, funkcje językowe oraz inne procesy poznawcze w celu zapobiegania i opóźnienia choroby;
 • prawne – dotyczące m.in. ubezwłasnowolnienia chorego, ustanowienia opiekuna prawnego, spraw majątkowych;
 • fizjoterapeuty – ćwiczenia fizyczne istotne w utrzymaniu poprawnego stanu zdrowia
 • terapeuty – ćwiczenia aktywizujące, które z powodzeniem można wykonywać w warunkach domowych;
 • projekt Damy Radę – jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu? – bezpłatny poradnik;
 • warsztaty Tai Chi (w godzinach 14.00 – 16.00) - Jak ćwiczenia mogą wspomóc standardowe działania profilaktyczne i lekarskie w chorobie Alzheimera;
 • prezentacja wybranych form wsparcia dla rodzin i bliskich osób dotkniętych różnymi formami otępienia na terenie Torunia;
 • o znaczeniu działania grup wsparcia;
 • oswojenie starości – uświadomienie z jakimi ograniczeniami wiąże się starość – symulator starości.

 

Źródło: https://www.razemzmieniamyswiat.pl/pl_PL/content/alzheimer-porady-wyklady-konsultacje oraz http://mywtoruniu.pl/bezplatny-piknik-alzheimer-czlonek-rodziny/