Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Zapobieganie i leczenie chorób otępiennych mózgu”, które odbędzie się 24 września 2018 r., od godz. 10:00 w siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Batkiewiczówny 93.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z innych interesujących wydarzeń w ramach Dni Alzheimerowskich w województwie kujawsko-pomorskim.