Wspólne posiedzenie z Pomorskim Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES) oraz spotkania z przedstawicielami gdańskich podmiotów ekonomii społecznej to główne punkty wizyty studyjnej dla członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES).

Podczas wspólnego posiedzenia dokonano prezentacji obu komitetów i wymiany doświadczeń w ich funkcjonowaniu. Pojawił się pomysł sieciowania Regionalnych Komitetów Ekonomii Społecznej w celu wzmocnienia działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności poprzez: wspólne propagowanie idei ekonomii społecznej, reprezentowanie interesów sygnatariuszy porozumienia na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz ścisłą współpracę pomiędzy poszczególnymi komitetami. Ponadto o konkursie na utworzenie spółdzielni uczniowskich w gdańskich szkołach, który cieszy się dużą popularnością, opowiedział Jarosław Sikorski ze stowarzyszenia „Morena”, wystąpienie miał też Damian Staniszewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

W części studyjnej wizyty członkowie RKES-u odwiedzili cztery gdańskie podmioty ekonomii społecznej, działające w różnych branżach. Najpierw o programie aktywizacji społeczno-zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych tworzonych przez gdańską Fundację Innowacji Społecznej opowiedziała Marianna Sitek-Wróblewska, członek zarządu FIS.  Następnie, w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, dyrektor Justyna Rozbicka-Stanisławska przybliżyła tematykę podmiotów zatrudnienia socjalnego jako modelowego systemu wsparcia. Gdańską Spółdzielnię Socjalną i jej walkę o przetrwanie na rynku zaprezentowała prezes zarządu Katarzyna Littwin, a o działalności Spółdzielni Socjalnej Idea z Pruszcza Gdańskiego, prowadzącej  restaurację/Pizzerię „Filmowa”, opowiedziała Marlena Kowalczyk.

Fotorelacja: