Na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej pojawił się artykuł pt. "Kategorie podmiotów - nowy podział na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej".

Jego autorka dr Izabela Grabowska skupiła się na kluczowych zmianach dotyczących zasad wsparcia w kwestii podziału organizacji ze względu na ich rolą pełnioną w sferze ekonomii społecznej i solidarnej, których definicja jest stopniowo precyzowana. Chodzi w tym wypadku o: podmioty ekonomii społecznej, podmioty ekonomii solidarnej oraz przedsiębiorstwa społeczne. Artykuł znajduje się tutaj  - zachęcamy do lektury!