Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z firmą SEKA SA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, podnoszących kompetencje i zakończonych certyfikatem ECDL, realizowanych w ramach projektu z funduszy europejskich.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 roku życia, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym do:

  • osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ze średnim wykształceniem),
  • osób w wieku 25 lat i więcej z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osób w wieku 50 lat i więcej (bez względu na poziom wykształcenia).

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do osób powyżej 25. roku życia, w szczególności do osób w wieku 25 - 67 lat.  Osoby w wieku powyżej 67. roku życia mogą brać udział w projekcie w sytuacji, gdy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności i jednocześnie zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Nabór do projektu ma charakter ciągły. Szczegóły – na plakacie.

 

Opracowanie: ROPS w Toruniu na podstawie materiałów przesłanych przez Renatę Siewert w SEKA