Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Szkolenia są skierowane do przedstawicieli następujących grup zawodowych z obszaru województw – łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego:

w szczególności do:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,
 • zwrot kosztów udokumentowanej podróży,
 • nocleg (w uzasadnionych przypadkach),
 • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
 • materiały dydaktyczne i podręczniki,
 • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Terminy i tematy szkoleń na IV kwartał 2018 roku.

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

            Termin: 24-25 października 2018r.

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

            Termin: 25-26 października 2018r.

 1. Psychopedagogika traumy

            Termin: 6-7 listopada 2018r.

 1. Narzędzia pracy koordynatora

            Termin: 7-8 listopada 2018r.

 1. Podstawy nauki o więzi

            Termin: 13-14 listopada 2018r.

 1. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

            Termin: 15-16 listopada 2018r.

 1. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

            Termin: 20-21 listopada 2018r.

 1. Przygotowanie do usamodzielnienia

            Termin: 28-29 listopada 2018r.

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

            Termin: 6-7 grudnia 2018r.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/ustalono-szkolenia-na-iv-kwartal-2018.

Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy: Grupa OSB s.c., Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać do dnia 12 października w przypadku szkoleń odbywających się w październiku lub do dnia 26 października w przypadku szkoleń odbywających się w listopadzie i grudniu.