Informujemy, że w poniedziałek 8 października br. rozpocznie się rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu wsparcia. Do programu będzie można się zgłaszać do 31 października br.

Z teleopieki w ramach naszego projektu mogą korzystać:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby, które ukończyły 60. rok życia;
 • osoby niesamodzielne, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej;
 • osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (czyli kwoty 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • mężczyźni

Formularz zgłoszeniowy niezbędny do wzięcia udziału w rekrutacji zamieszczamy w załączniku – do pobrania. Można też odebrać go w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (ul. Bartkiewiczówny 93, tel. 56 657 14 69) w godzinach urzędowania oraz w Oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża w:

 • Bydgoszczy (ul. Warmińskiego 10)
 • Grudziądzu (ul. Dąbrowskiego 11-13)
 • Inowrocławiu (al. Okrężna 79)
 • Włocławku (ul. Zduńska 14)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub listownie (wraz
z dokumentami potwierdzającymi kryteria dodatkowe – jeśli dotyczy) do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93 lub w/w Oddziałów PCK w terminie do dnia 31 października 2018 r.  Można też przesłać go mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 56 657 14 61. W wypełnieniu formularza pomocą będą służyć pracownicy ROPS-u w jego siedzibie oraz podczas dyżurów w  Oddziałach PCK:

 • Bydgoszcz - każda środa, godz. 9-13
 • Grudziądz - każdy wtorek, godz. 9-13
 • Inowrocław - każdy poniedziałek, godz. 9-13
 • Włocławek - w każdy czwartek, godz. 9-13

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: tel. 56 657 14 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania: