Minęły dwa lata od kiedy wraz z 23 partnerami rozpoczęliśmy realizację programu wspierającego rodziny w naszym regionie pn. „Rodzina w Centrum”. Odpowiadając na potrzeby rodzin podjęliśmy działania zmierzające do rozwoju usług specjalistycznych: w województwie utworzono 23 Centra Wspierania Rodzin - miejsca, w którym rodziny zastępcze i naturalne w kompleksowy sposób objęte zostały specjalistyczną pomocą. Ten program polegał na wsparciu rodzin w wykonywaniu ich ról społecznych, m.in. na podnoszeniu umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, kompensowaniu deficytów dzieci przebywających w pieczy zastępczej, przygotowywaniu kandydatów do przejęcia opieki nad dziećmi pozbawionym opieki rodzicielskiej. Działania projektowe skierowane były zarówno do rodziców naturalnych i zastępczych, dzieci i młodzieży, kandydatów na rodziców zastępczych jak i do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Rodzina w Centrum to coś więcej niż pomoc materialna – to przede wszystkim sygnał, że rodziny nie pozostają same ze swoimi problemami, a w przezwyciężaniu trudności mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów. Widząc duże zainteresowanie jak i efekty naszych działań, podjęliśmy decyzję, iż projekt ten będziemy kontynuować. W styczniu br. podpisano umowę o partnerstwie na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku.

W kolejnej edycji projektu „Rodzina w Centrum 2” w powiatach od 1 lipca 2018 ponownie otworzyły swoje podwoje Centra Wspierania Rodzin, w których rodziny mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, terapii rodzinnej, mediacji rodzinnych, warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży, socjoterapii, superwizji rodzin zastępczych, warsztatów czy szkoleń.

Druga edycja projektu wspierającego rodziny ruszyła pełną parą. Zakończono procedurę zamówieniową i dziś podpisano umowy z wykonawcami na realizację usług w Centrach Wspierania Rodziny.