Spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej oraz uczestnictwo w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” to główne punkty dwudniowej wizyty studyjnej w Koszalinie i Mielnie, która została zorganizowana w dniach 6-7 września 2018 roku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), w szczególności burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin.

W trakcie wizyty zorganizowane zostały spotkania w ramach dobrych praktyk z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i JST. Tego typu spotkania mają służyć uczestnikom wizyt studyjnych w realizacji ich zadań, trafnie odpowiadać na konkretną potrzebę lub powstały problem i przynieść wymierne korzyści praktyczne.

Najpierw uczestnicy wyjazdu odwiedzili spółdzielnię socjalną „Borowiacki Wigor” w Gostycynie. Na miejscu jej prezes Justyna Kożuch przedstawiła historię powstania i działalność spółdzielni, która została założona 15 września 2015 roku z inicjatywy Gminy Gostycyn, reprezentowanej przez wójta, oraz stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Burchat.

Następnie grupa udała się do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która wraz z partnerami: Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Gminą Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” sp. z o.o., Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacja Pod Aniołem oraz Gminą Pyrzyce realizuje projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dla Regionu Koszalińskiego. Przedstawiciel KARR zapoznał uczestników z działalnością OWES-u i zaprezentował podmioty ekonomii społecznej działające w ich regionie. Podczas wizyty w KARR przerwę dla uczestników przygotowała spółdzielnia socjalna „Albert” z Koszalina. To podmiot powołany w 2013 roku, który zatrudnia osoby bezrobotne, bezdomne, czy opuszczające zakłady karne. Potem przedstawiciele JST z naszego regionu uczestniczyli w odbywającym się w Koszalinie XV Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja”.

Drugiego dnia w godzinach porannych w Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” grupa spotkała się z burmistrzem Mielna Olgą Roszak-Pezałą, która przedstawiła uczestnikom jakie działania prowadzi gmina na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców i jakie podmioty ekonomii społecznej funkcjonują w gminie. Po spotkaniu grupa udała się do Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni “PLUS” EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie. Jego kierownik Dariusz Skwierawski zapoznał z historią i działalnością tej placówki. Było to ostatni punkt tej dwudniowej wizyty, zorganizowanej w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Galeria zdjęć: