Członkowie Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną z województwa kujawsko-pomorskiego  mieli okazję zapoznania się  z dobrymi praktykami w podmiotach ekonomii społecznej naszego regionu, w ramach wizyt studyjnych.

Wizyty zostały zorganizowane w celu zapoznania się z innowacyjnymi i niestandardowymi metodami pracy w zakresie aktywnej integracji i usług społecznym, które mogą być realizowane przez podmioty ekonomii społecznej (PES) lub jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z PES.

Pierwszy wyjazd uczestnicy rozpoczęli od zwiedzenia Gospodarstw Opiekuńczych w Lubiewicach i Legdbądzie w powiecie tucholskim. Gospodarstwa opiekuńcze powstały w ramach projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Uczestnikom towarzyszyła przedstawicielka KPODR Anna Kulesza, która omówiła zasady funkcjonowania Gospodarstw Opiekuńczych.  To projekt, w którym gospodarstwa rolne oferują opiekę nad osobami, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

Następnie grupa udała się do Gostycyna na spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor”, którą powołały w 2015 roku Gmina Gostycyn i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "BURCHAT". Główne zadania spółdzielni to prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, działalność gastronomiczna z cateringiem oraz fizjoterapia. Celem Spółdzielni jest reintegracja  społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych  lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto  realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna, wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej, odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Oprócz rozmów o ekonomii społecznej uczestnicy mieli możliwość zobaczyć występ kabaretowy, który przygotowali podopieczni DDP.

Z Gostycyna uczestnicy wyjazdu udali się do Tucholi do Zakładu Aktywności Zawodowej, który był bazą noclegową. Późnym popołudniem natomiast odwiedzili działającą na terenie Borów Tucholskich „Górniczą Wioskę” utworzoną przez Stowarzyszenie BUKO. Wioska oferuje i świadczy usługi edukacyjne dla turystów. Można w niej spotkać tajemniczego ducha kopalni i poszukać skarbu górnika Wilhelma Krügera. Warsztaty rękodzielnicze zachęcą do poznania fachu garncarza i kowala, a panie przyozdobią się własnoręcznie wykonanymi ozdobami z filcu.

Spotkaniem w Spółdzielni Socjalnej Nasz Dom Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Seniora w Bydgoszczy uczestnicy rozpoczęli drugi dzień wizyty studyjnej. Wioletta Plewa prezes spółdzielni zapoznała grupę z historią powstania i prowadzoną przez nich działalnością. Dom Seniora, czynny od godzin porannych do popołudniowych zapewnia kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego seniorów poprzez m.in. zajęcia ruchowe, lekcje kulturalne, kursy edukacyjne, spotkania integracyjne. W spółdzielni znalazły pracę kobiety mające problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. Kolejnym punktem była wizyta w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy, która prowadzi wiele ciekawych przedsięwzięć takich jak: Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” - organizacja zajęć stałych i wypoczynku, spotkań integracyjno-okolicznościowych, Poradnia „Wiatrak” czy Warsztaty Terapii Zajęciowej (skupiają 30 osób niepełnosprawnych w 6 pracowniach: stolarskiej, rękodzieła, krawieckiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz pracowni plastycznoopiekuńczej).

Obiadem w Pierogarni pod Aniołami Caritas Diecezji Bydgoskiej grupa zakończyła dwudniową wizytę studyjną. Caritas otwierając restaurację stworzył miejsca pracy, natomiast zysk z działalności jest przeznaczany na dzieła pomocowe, do których Caritas jest powołana.

Niespełna trzy tygodnie później odbyła się wizyta studyjna drugiej grupy. Pierwszym punktem było Gospodarstwo Opiekuńcze Toskania Kociewska w miejscowości Bochlin koło Nowego, które łączy w sobie dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne - opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym. Wykorzystuje zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce w celu wytworzenia świadczeń społecznych na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Gospodarstwo Toskania Kociewska to miejsce gdzie króluje zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Obiekt znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły i jest otoczony lasem, wzniesieniami i polami. Przypomina przez to włoską Toskanię, stąd nazwa gospodarstwa „Toskania Kociewska”. Właściciele włączyli się w projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

Następnie grupa udała się do Grudziądza do Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”. Kierownik WTZ Hanna Lewandowska przedstawiła działania Stowarzyszenia i oprowadziła po terenie WTZ. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" działa od 2006 roku na rzecz osób niepełnosprawnych, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, które wspiera w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia. Od 1 lipca 2006 roku Stowarzyszenie prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej. Jest to placówka pobytu dziennego prowadząca zajęcia terapeutyczne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w różnorodnej formie od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie.

Trzecim punktem był obiad w Spółdzielni Socjalnej Perspektywa w Łasinie i spotkanie z jej prezesem Wacławem Szramowskim. Spółdzielnia Socjalna powstała w 2012 roku z inicjatywy Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie w partnerstwie z samorządem gminy Łasin i Gruta. Początkowo świadczyła usługi budowlane, a od listopada 2014 roku - usługi w zakresie komisjonowania produkcji innego zakładu pracy. Wszyscy są zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. We wrześniu 2015 roku spółdzielnia zwiększyła zakres usług o działalność gastronomiczną. 

Po południu uczestnicy wyruszyli do Wioski Mydlarskiej we Fiałkach koło Górzna, gdzie wzięli udział w warsztatach wyrobu mydła i soli kąpielowych, następnie na kolację do Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA, i po wyczerpującym dniu do Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik w Centrum” w Brodnicy, który był bazą noclegową.

Drugi dzień grupa rozpoczęła od spotkania z Kazimierzem Gutowskim dyrektorem ZAZ „Hotelik w Centrum”.  Zakład Aktywności Zawodowej powstał z inicjatywy Starosty Brodnickiego i Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, a koszt remontu i wyposażenia sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W ZAZ prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym hotelarsko – gastronomicznym. Kolejnym miejscem na mapie były Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenie Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy, gdzie kierownik Barbara Tuptyńska przedstawiła historię i bieżącą działalność stowarzyszenia oraz oprowadziła grupę po WTZ.  Założone w 1990 roku stowarzyszenie Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski skupiało się na świadczeniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim. W roku 1998 roku podjęto decyzję o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej, który aktywnie działa do dzisiaj. Stowarzyszenie od 20 lat opiera swoją działalność na dobrowolnej i nieodpłatnej pracy swoich członków oraz innych zaangażowanych osób. Terapia odbywa się w dziewięciu pracowniach (technik różnych, artystycznej, kulinarnej, promocji i rozwoju placówki, ceramicznej, majsterkowiczów, rękodzieła, gospodarczo-przyrodniczej, plastycznej), do których uczestnicy zakwalifikowani są w zależności od możliwości psychofizycznych.

Ostatnim punktem był obiad przygotowany w Zakładzie Aktywności Zawodowej - Kręgielnia Mango w Wąbrzeźnie

 

Galeria zdjęć: