Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn.”AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zaplanowano realizację bezpłatnych, 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca w grupach na następujące szkolenia, które mają odbyć się  w Olsztynie w następujących terminach:

  • 6-7 listopada – Psychopedagogika traumy
  • 8-9 listopada – Narzędzia pracy koordynatora
  • 15-16 listopada – Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

!! GWARANTUJEMY ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIA WSZYSTKICH OSÓB CHĘTNYCH !

 

Zachęcamy do aplikacji!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym i regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB.