Zakończyliśmy cykl wykładów poświęconych chorobom otępiennym, na których można było dowiedzieć się m.in. jak przebiega diagnostyka chorób otępiennych, jak wygląda sytuacja osób chorych i ich rodzin oraz poznać problematykę otępień w kontekście profilaktyki i leczenia.

Na ostatnim spotkaniu zaprezentowane zostały metody aktywizacji osób chorych otępiennie na przykładzie terapii pozafarmakologicznych.

Wszystkie spotkania poprowadziła Pani Karolina Kramkowska - z wykształcenia kierunkowego pedagog w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, od blisko 10 lat związana z pracą z osobami starszymi i ich rodzinami. Obecnie doktorantka studiów pedagogicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy, a także pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Wśród uczestników spotkań znaleźli się m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie spotkaniami. Zapraszamy do korzystania z innych wydarzeń organizowanych przez nasz Ośrodek.

 

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć: