Przez dwa dni (24/25 października 2018 roku) odbywało się w Warszawie II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które zgromadziło ponad dwieście osób związanych z tym sektorem. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele naszego regionu. Były osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (PES), Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Główną areną tegorocznego forum była aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na powitanie krótkie wystąpienie miała m.in. Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Fundusz Społecznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która mówiła o przyszłości ekonomii społecznej w Polsce. Odbyła się także prezentacja PES-ów. Następnie uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w panelu Open Space, gdzie dyskutowano na temat: „Ekonomia społeczna i solidarna – czym powinna być?” albo zagrać w turnieju gry planszowej „Ekonomia Społeczna”. W tej rywalizacji świetny wynik uzyskała drużyna, w której byli m.in. Karolina Mucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Radosław Głowacki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Później odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018” oraz wręczenie powołań członkom Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Nominacje odebrali m.in. związani z naszym regionem: pan Łukasz Broniszewski – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz pani Iwona Borkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA. Przy okazji dodajmy, że w składzie KKRES znalazła się także pani Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Drugi dzień rozpoczął się od  spotkania z liderami i ciekawymi osobami ze świata ekonomii społecznej oraz od panelu „Jak idee społeczne zmieniają świat ekonomii i świat społeczny?”. Na zakończenie obrad było pasmo warsztatowe. Do wyboru były trzy tematy: „Jak prowadzić efektywne działania na rzecz wzmocnienia potencjału sektora ekonomii społecznej w regionie”, „Jak zbudować markę przedsiębiorstwa społecznego” oraz „Trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej”. Warto nadmienić, że w ramach tego pierwszego warsztatu doszło do spotkania Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele naszego regionalnego komitetu.

 

Galeria zdjęć: