Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn.”AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zaplanowano realizację bezpłatnych, 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Są jeszcze wolne miejsca w grupach na następujące szkolenia, które mają odbyć się w Olsztynie w następujących terminach:

 

  • 15-16 listopada – Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną
  • 6-7 grudnia – Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

 

!! WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIA!!

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym i regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB (http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/ustalono-szkolenia-na-iv-kwartal-2018)