Ważnym elementem II Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Brodnickim Domu Kultury we wtorek 13 listopada 2018 roku były Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Przedsiębiorcy społeczni prezentowali swoje usługi i produkty oraz nawiązywali relacje biznesowe z  lokalnymi firmami

II Kongres Przedsiębiorczości i towarzyszące mu Targi Dobrych Praktyk został zorganizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W programie było zaplanowano szereg prelekcji m.in. "Wideomarketing jakiego twoi odbiorcy oczekują",  "Ekologiczna żywność - biznes z misją", "Zasada złotej dekady w inwestowaniu" czy "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w biznesie". Podczas targów zaprezentowały się następujące podmioty ekonomii społecznej.

 • Fundacja Makowo ze Świecia
 • Stowarzyszenie Manufaktura Radości z Golubia-Dobrzynia
 • Fundacja Pomimo Wszystko z Grudziądza
 • Fundacja Toskania Kociewska z Nowego
 • Fundacja Inter Pares z Radomina
 • Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie z Książek
 • Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o z Raka
 • Fundacja Rozwoju Lepszej Przyszłości ze Świedziebni
 • Fundacja Nocy i Dni z Radomina
 • Fundacja Rozwijalnia z Wąbrzeźna
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze” z Jajkowa

Dodajmy, że brodnickie Targi Dobrych Praktyk zapoczątkowały cykl czterech tego typu wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim. Kolejne trzy imprezy odbędą się jeszcze w tym roku w Toruniu, we Włocławku i w Bydgoszczy.

Targi Dobrych Praktyk odbyły się w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Galeria zdjęć: