Informujemy o zmianie terminu przeprowadzenia eliminacji do konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla szkół średnich. Eliminacje odbędą się 30 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93.

Przypomnijmy, że konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego, a jego celem jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów szkół średnich, poznawanie mechanizmów przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie postaw proprzedsiębiorczych, a w szczególności:

  • wzrost wiedzy na temat wykluczenia społecznego (pojęcie, przyczyna i skutki wykluczenia społecznego, przełamanie stereotypu osoby wykluczonej);
  • umiejętność identyfikacji potencjału osób i grup społecznych – kapitału społecznego;
  • zwiększenie świadomości na temat możliwości podjęcia aktywności zawodowej w ramach podmiotu ekonomii społecznej;
  • kształtowanie postawy przedsiębiorczości oraz rozwój umiejętności interpersonalnych;
  • stworzenie u młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;
  • ukazanie celu działania oraz podstawowych mechanizmów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  • integracja środowiska lokalnego.

Więcej informacji na temat konkursu  - http://es.rops.torun.pl/strona-56-szkolny_konkurs_wiedzy_o_ekonomii.html.