Kurs TBRI to podróż do kompetencji, której metą jest nowa, lepsza jakość opieki nad dziećmi powierzonymi do pieczy zastępczej.

Kurs przeprowadzony zostanie przez parę certyfikowanych trenerów Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Zespół trenerów jest jedynym w Polsce posiadaczem licencji programu TBRI, opracowanego przez dr Karyn Purvis Institute of Child Development. Jak wynika z wypowiedzi Pani Joanny Luberadzkiej – Grucy, jednego z trenerów a także dyrektora Fundacji „Przyjaciółka” : "TBRI to interwencja relacyjna oparta na zaufaniu, w której nawiązuje się relacje dziecka z dorosłym, budując zaufanie a następnie koryguje się trudne zachowania dziecka". Z punktu widzenia trenera, po przeszkoleniu blisko 200 osób "ta metoda jest z pozoru łatwa, jednak jej stosowanie nazywane jest rodzicielstwem inwestycyjnym, efekty przynosi kiedy długofalowo i na stałe postępujemy według zasad TBRI."

Zasady TBRI dają szansę na stworzenie nowej, niosącej radość i satysfakcję , relacji z dziećmi dorastającymi w ich rodzinach. Uczestnicy kursu zdobędą nowe kompetencje w pracy z dzieckiem oparte o więź, wiedzę na temat interpretacji trudnych zachowań dziecka, poznają nowe metody reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na kurs specjalistyczny „TBRI – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu”, który przeprowadzi Koalicja. Lista osób zakwalifikowanych  znajduje się w PCPR , właściwym dla miejsca zamieszkania zgłoszonych osób. Kurs specjalistyczny odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2018r. w Ośrodku Szkoleniowym Caritas w Przysieku.

Jednocześnie zapraszamy do śledzenia strony internetowej i korzystania z oferty kursów i szkoleń organizowanych przez ROPS .