We wtorek 20 listopada w Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”. Nagrody wręczały laureatom radna województwa Katarzyna Lubańska i Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

- Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy - powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.

Z nieukrywaną przyjemnością donosimy, że w gronie wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele dwóch prężnie działających spółdzielni socjalnych: Beata Głowacka - prezes Spółdzielni Socjalnej Koronowianka oraz Arkadiusz Jąkalski - wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „MIX” w Sadłogu. Gratulujemy!