„Uczeń - przedsiębiorca. Spółdzielczość  i ekonomia społeczna w szkole”. Pod takim tytułem 20 listopada 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Warsztaty skierowane były do opiekunów samorządów uczniowskich, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz nauczycieli poszukujących.

Celem spotkania było podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i postaw prospołecznych, poprzez rozwijanie umiejętności skutecznego działania dzieci i młodzieży oraz rozwijania umiejętności w zakresie myślenia projektowego. Zajęcia poprowadził Adam Niemkiewicz - prezes Stowarzyszenia „Morena” z Gdańska, konsultant międzynarodowego programu Erasmus+ Młodzież, twórca sieci Eurodesk Pomorze, instruktor harcerski ZHR i koordynator m.in. programu „Czas na Młodzież”, prowadzącego konsorcjum ponad 40 pomorskich organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia:

  • ekonomii społecznej w szkole, czyli jak pobudzić młode osoby do działania, aktywności i rozwoju,
  • sprawdzonych w praktyce narzędzi edukacji w zakresie spółdzielczości uczniowskiej,
  • umiejętności i kompetencji rozwijanych poprzez działania w zakresie ekonomii społecznej,
  • partnerów i sojuszników szkoły w zakresie przedsiębiorczości.

 

Prezentacja: