Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej o profilu gastronomicznym, cateringowym i przetwórczym wzięły udział w spotkaniu branżowym, które odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Podczas spotkania upowszechniano ideę ekonomii społecznej. Doszło też do nawiązania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z organizacją branżową. W ramach prezentacji dobrych praktyk, o działalności swoich podmiotów opowiedzieli przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Spiżarnia Kujawska, Fundacji Pro Omnis, Fundacji Zdrowego Życia oraz Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Przybliżona została także idea klastra „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” oraz korzyści płynące z możliwości przystąpienia do niego.  Klaster ten powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Jego misją jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego. To bezprecedensowe przedsięwzięcie, w skali nie tylko województwa, ale też kraju tworzy 11 firm: podmiotów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, sektora hotelarsko-gastronomicznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Prezesem klastra jest Tadeusz Przymus, właściciel firmy Polder sp. z.o.o., a koordynatorem przedsięwzięcia firma Cateringowa Bankiet W. Królak.

Po zawiązaniu porozumienia, we wrześniu 2014 roku, złożono wniosek o dofinansowanie w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Projekt został wysoko oceniony i pozyskał dofinansowanie z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Galeria zdjęć: