W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się konferencja ekonomii społecznej połączona z targami dobrych praktyk pn. „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”.

Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: Jak rozwijać współpracę między sektorem ekonomii społecznej a biznesem, nauką, NGO i administracją publiczną? Jak wyglądają realia funkcjonowania podmiotów ES na rynku i ich kooperacja z biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego? Co oferują klientom indywidualnym i instytucjonalnym spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne działające w naszym regionie?

W gronie zaproszonych gości i prelegentów są: Jan Młynarczyk - przedsiębiorca, zatrudniający osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Łukasz Broniszewski - działacz społeczny, prezes zarządu Fundacji Stabilo, ekspert ds. przedsiębiorczości społecznej i partycypacji obywatelskiej, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Michał Cichoracki - dr socjologii, wykładowca WSG w Bydgoszczy i dyrektor punktu Europe Direct WSG, wspólnik firmy Innowacje społeczne sp. z o.o., ekspert medialny, Małgorzata Kaczorek - prezes All 4 Care Sp. z o.o., właścicielka portalu senior24h.pl, członkini zarządu IPH w Toruniu, ekspertka ds. PR i CSR; tegoroczna laureatka nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie” oraz Agnieszka Lange-Olszewska - prezes Zarządu Fundacji Pro Omnis, która prowadzi dwa przedsiębiorstwa społeczne w branży cateringowo-gastronomicznej oraz opiekuńczej.

Przy okazji konferencji odbędą się targi dobrych praktyk, podczas których zaprezentują się podmioty ekonomii społecznej (PES). Targi z jednej strony mają upowszechniać ideę ekonomii społecznej w regionie, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy, a z drugiej - będą okazją do prezentacji produktów i usług świadczonych przez PES-y z regionu.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest do środy 5 grudnia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza on-line.