Za nami drugie spotkanie z cyklu „Aktywny Senior XXI wieku”, które tym razem odbyło się w Grudziądzu.

Spotkanie otworzył wykład Pani Karoliny Kramkowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poświęcony aktywizacji osób z chorobą otępienną w domu. Kolejny referat, który zaprezentowała Pani Agnieszka Kudanowska dotyczył zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Na zakończenie Pan Radosław Perkowski opowiedział uczestnikom o znaczeniu aktywności fizycznej w wieku senioralnym.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. pracownicy urzędów miast/gmin, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej oraz przedstawiciele rad seniorów i klubów seniora.

 

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć:

 

Przed nami jeszcze dwa spotkania: w Bydgoszczy (10.12.18 r.) oraz we Włocławku.

 

Szczegóły dot. spotkań pod nr tel. 56 657-14-69.

 

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.