Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny Senior XXI wieku”, które odbędzie się 10 grudnia 2018 r., od godz. 10:00 w City Hotel w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 6.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w ostatnim spotkaniu, które odbędzie się we Włocławku w dniu 14.12.18 r. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o spotkaniach pod nr tel. 56 657-14-69.

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.