Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego posiadających status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status spotkali się w środę 12 grudnia 2018 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu.

Warto podkreślić, że było to już trzecie tego typu spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które w ostatnim czasie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Miało ono na celu, podobnie jak poprzednie, nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, co w konsekwencji może dać asumpt do zawiązania regionalnej sieci PS. Zostały nakreślone kwestie związane z przyznawaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. podstawy formalne posiadania statusu PS oraz korzyści, jakie wiążą się w uzyskaniem powyższego statusu.

Uczestnicy spotkania uzyskali także informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oferowanych przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Z kolei przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przybliżył im możliwości portalu ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskiej (es.rops.torun.pl), zwłaszcza w kwestii oferowania swoich usług i produktów oraz wyszukiwania nowych zleceniodawców.

Galeria zdjęć: