Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu okazali się najlepsi w konkursie wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego. Finałowa rywalizacja odbyła się we wtorek 11 grudnia 2018 roku.

Po listopadowych eliminacjach do decydującej rozgrywki awansowały, oprócz Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, reprezentacje Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespołu Szkół Technicznych – Technikum nr 4 w Toruniu. Finał konkursu został rozegrany w formie gry miejskiej.

Pierwszym zadaniem postawionym przed finalistami było przygotowanie, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, kompletu dokumentów niezbędnych do założenia spółdzielni socjalnej. W związku z tym każda z pięcioosobowych grup musiała m.in. dokonać wyboru prezesa spółdzielni, członków zarządu, zwołać Walne Zebranie Założycielskie, stworzyć statut spółdzielni, zdecydować o nazwie i profilu działalności itp. Następnie  poszczególne drużyny, pod opieką swoich nauczycieli, ruszyły do toruńskich urzędów i instytucji, by w zbliżonych do realnych warunkach, „zarejestrować” własną spółdzielnię socjalną.

Zgodnie z zasadami, pierwszą odwiedzoną instytucją był Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy KRS. Na przygotowanej na potrzeby konkursu sali rozpraw, uczniowie mogli zapoznać się z jawnymi aktami istniejących już spółdzielni socjalnych a ich własne dokumenty założycielskie były dokładnie weryfikowane przez panie kierownik oraz referendarz sądową.

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu, przy specjalnie wydzielonym na czas konkursu stanowisku oraz pod opieką pracownika urzędu, zawodnicy musieli wykazać się umiejętnością prawidłowego wypełnienia odpowiednich formularzy PIT.

Podczas wizyty w Urzędzie Statystycznym – Oddział w Toruniu, pani kierownik wraz z pracownikami przybliżyły „konkursowym petentom”, czym zajmuje się Urząd Statystyczny oraz jakie dane gromadzi i udostępnia. Na zakończenie każda z drużyn otrzymała indywidualne potwierdzenie „rejestracji” spółdzielni socjalnej wraz z „konkursowym” numerem REGON.

Realizacja zadań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu rozpoczęła się od rejestracji i pobrania specjalnie na ten cel zarezerwowanego numeru w kolejce interesantów (wybór właściwej sprawy był jednym z elementów sprawdzenia umiejętności poruszania się po ZUS). Następnie w zarezerwowanej na poczet konkursu sali konferencyjnej (dostępnej jedynie pracownikom Zakładu) uczestnicy spotkali się z panią kierownik wydziału ZUS, która przygotowała zadanie w postaci wybrania i wypełnienia właściwych formularzy koniecznych do zarejestrowania spółdzielni jako płatnika składek a także ubezpieczenia pracownika.

Przedostatnim punktem gry miejskiej było spotkanie w toruńskim oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie specjalista w dziedzinie bankowości przygotował każdej z drużyn zadanie polegające na „założeniu” indywidualnego konta bankowego każdej spółdzielni.

Na zakończenie procesu powoływania do istnienia „konkursowej spółdzielni socjalnej” uczestnicy spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „TŁOK” by otrzymać informacje, jaki rodzaj wsparcia mogą otrzymać, zakładając podmiot ekonomii społecznej.

Aby podnieść atmosferę rywalizacji, w każdej instytucji i urzędzie, na zawodników czekał krótki test wiedzy, a w rolę ekspertów wcielali się poszczególni urzędnicy i pracownicy.

W tym samym czasie jury, pracujące w składzie: przewodnicząca pani Joanna Kamińska (animatorka w Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „TŁOK”) oraz pani Dorota Schreiber – (prezes Zarządu Fundacji YouHaveIt, realizatorka wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych), sprawdzało sposób przygotowania założycielskiej dokumentacji. Suma punktów zdobyta na podstawie oceny dokumentów oraz testów wiedzy zadecydowała o końcowej kolejności na podium.

Ostatecznie w konkursie wiedzy o ekonomii społecznej zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu – twórcy konkursowej spółdzielni socjalnej „Pracusiek”, którzy w pokonanym polu pozostawili swoich kolegów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – twórców Spółdzielni Socjalnej „MDKJM Spanko” (2. miejsce) i Technikum nr 4 z Torunia (3. miejsce). Nagrodą główną dla triumfatorów jest dwudniowa wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej „Panato” we Wrocławiu, gdzie w praktyce będą poznawać zasady funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej, uczestniczyć w zajęciach z marketingu i zarządzania a także wcielą się w rolę pracowników spółdzielni. Pozostali finaliści otrzymali bony zakupowe. Dodajmy, że barw „samochodówki” w konkursie bronili: Adrian Sibilak, Michał Pietrzak, Jan Nowicki, Dawid Zarzycki oraz Jakub Dombrowski.

Serdeczne podziękowania i gratulacje należą się wszystkim uczestnikom finału - dyrekcjom szkół, nauczycielom oraz uczniom, którzy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu ekonomii społecznej.

Realizacja konkursu nie przybrałaby takiej rozbudowanej formy gdyby nie przychylność, pomoc oraz osobiste zaangażowanie kierownictwa i pracowników urzędów oraz instytucji, które chętnie włączyły się do gry miejskiej, udostępniając na kilka godzin swoje biura i stanowiska oraz służąc fachową radą dla biorących udział w finale drużyn.

Niebawem zamieścimy na naszym portalu relację z wizyt studyjnej zwycięskiej drużyny we Wrocławiu.

Galeria zdjęć: