Od 10 grudnia 2018 roku gminy mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75. roku życia. Program w przyszłym roku będzie działał w rozszerzonej formule.

„Opieka 75+” realizowana jest od stycznia 2018 roku. Program został uruchomiony z myślą o osobach, które ukończyły 75 lat. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy – realizujące usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług.

Do końca września do programu przystąpiły 384 gminy, w ramach programu usługami objęto ponad 2,2 tys. najbardziej dostojnych wiekowo seniorów.

Żeby program nabrał większego rozpędu, ministerstwo rodziny zdecydowało, że w przyszłym roku „Opieka 75+” będzie realizowana w rozszerzonej formule.

- Od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

W przyszłym roku z programu będą mogły skorzystać także te gminy, których realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.

Resort rodziny w maju 2018 roku przeprowadził badania, z których wynika, że 376 gmin nie realizuje zadania własnego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i nie organizuje (ani nie świadczy) usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Ważną grupą beneficjentów takich usług są osoby starsze, które ukończyły już 75 lat.

Odpowiedzią na potrzebę zwiększenia dostępności takich usług jest właśnie program „Opieka 75+”. Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na finansowe wsparcie – do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Oferty o dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych gminy mogą składać do 11 stycznia 2019 roku.

Źródło: mpips.gov.pl