Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku zainaugurowała drugą kadencję. Nową przewodniczącą gremium została Wiesława Taranowska.

Miejska Rada Seniorów wybrana na kadencję 2018-2023 zebrała się na inauguracyjnym posiedzeniu 27 listopada. Radni-seniorzy odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Jerzego Sobierajskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, który życzył im owocnych prac i obiecał wszelką potrzebną pomoc.

W głosowaniu nową przewodniczącą Rady Seniorów została Wiesława Taranowska, jej zastępczynią Marzena Kunigowska, a sekretarzem Bożena Ługowska.

Wiesława Taranowska podkreślała, że stawiać będzie na kolektywne działanie. – Nie jestem sama. Rada to ciało, które wspólnie pracuje na rzecz ludzi. Liczę na państwa pomoc i współpracę – mówiła. – Trudno będzie mi odbić się od sukcesów, które osiągnęliście. Ale mam nadzieję, że damy radę.

Miejska Rada Seniorów wybierana jest przez Radę Miejską spośród kandydatów wskazanych przez mieszkańców Ciechocinka oraz organizacje i instytucje związane ze środowiskiem senioralnym. Jest organem opiniodawczym i doradczym. W kadencji 2018-2023 zasiadają w niej Tadeusz Barczak, Jadwiga Jakubowska, Marzena Kunigowska, Bożena Ługowska, Maciej Maksymowicz, Ewa Mandau, Małgorzata Naguszewska, Anna Przekwas, Iwona Roch, Janina Rybicka, Tadeusz Sokołow, Wiesław Strzyżewski, Krystyna Wagnerowska, Wiesława Taranowska.

Źródło i foto: ciechocinek.pl